Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger under uddannelse.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

 

IMG_0380

 

 

 

 

Nicolaj Brandt

 kristina

 

 

 

 

Kristina Køstner

Uddannelseslæge i Almen medicin

Er tilknyttet klinikken 1 dag om måneden indtil medio 2019.

 2

 

 

 

 

Christoffer Skovkjær

Uddannelseslæge i Almen medicin

Vil være vikar i perioder.