Profil

I lægeklinikken er vi 4 læger og 7 øvrige ansatte. Vi har alle suppleret vores faglige uddannelse med praksisrelevant efteruddannelse til gavn for patientbehandlingen.Klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger til speciale i almen medicin.Vi ønsker at tilbyde vores patienter en høj grad af service, og vores mål er i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen og kommunerne at give den enkelte patient tryghed i en gensidig respektfuld dialog.

Langt de fleste problemer, vi bliver stillet overfor, kan vi løse i egen lægepraksis. Hvor vi i samråd med den enkelte patient mener, der er behov for specialisthjælp, yderligere undersøgelser eller eventuelt hospitalsindlæggelse, aftales dette under konsultationen.