Forklaring til blodprøver

Hermed en kort gennemgang af, hvad nogle af de forskellige blodprøvesvar betyder.

Når der kommer en mail med dine blodprøveresultater er der derfor flere kolonner:

Prøvenavn       Dato                   Resultat            Min ref.             Max ref.            Enhed

Calcium             15-06-12            1.29                     1.19                     1.29                     mmol/l

 

Selv om en værdi umiddelbart ligger uden for normalområdet, kan det forekomme, at vi skriver, at prøven er normal. Det skyldes, at nogle afvigelser er ubetydelige. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte lægen enten elektronisk, telefonisk eller ved en konsultation, hvis du ønsker yderligere uddybning af svarene.

 

Hermed en lille over nogle af de mest almindelige blodprøver, som vi tager i praksis:

Hæmoglobin                                blodprocent

Leucocytter                                  hvide blodlegemer (infektionstal)

Trombocytter                              blodplader

Væske-/nyretal                           natrium, kalium, karbamid, ion-Ca, kreatinin, eGFR

Levertal                                         basisk fosfatase (BASF), alanin-amino-transferase (ALAT), bilirubin, GGT

SR                                                   sænkningsreaktion

BS                                                   blodsukker

HbA1c                                            glykeret hæmoglobin (”sladrehank” for BS-niveauet de sidste måneder)

CRP                                                 infektionstal

Total-kolesterol                            det samlede kolesteroltal

LDL og HDL er undergrupper af det totale kolesteroltal. LDL er det ”dårlige/lede” kolesterol. HDL er det ”gode/hellige”.

Triglycerider er også en gruppe fedtstoffer.

 

Hvis din urin eller fx et inficeret sår er blevet undersøgt for bakterier, får du et dyrkningssvar, hvor der står R eller S ud for forskellige antibiotika. R betyder, at bakterien er resistent (modstandsdygtig) over for det pågældende stof, der således ikke kan bekæmpe bakterien. S derimod betyder, at bakterien er sensitiv (følsom), dvs. kan blive bekæmpet af det pågældende stof. Det kan derfor sommetider være nødvendigt at skifte antibiotikum efter dyrkningssvaret forligger.