Klinik info

Hvad vi kan tilbyde?

Vi kan tilbyde en lægepraksis, som i kraft af dens personalesammensætning kan diagnosticere og behandle de fleste helbredsproblemer.

Vi lægger vægt på service og tilgængelighed for individuelle valg mellem konsultation hos den læge, der ønskes, “akut tid”, telefonkontakt, sygebesøg i eget hjem/plejehjem eller kontakt med en af de øvrige ansatte.
Laboratorium

I vores laboratorium udfører vi en del blod- og urinanalyser, elektrokardiogramregistrering og lungefunktionsundersøgelse, ligesom vi foretager en del mindre operationer. Herudover tages blodprøver til undersøgelse i sygehuslaboratorium , således at det praktisk taget aldrig er nødvendigt for den enkelte patient at henvende sig andre steder end i konsultationen for blodprøvetagning. Dette gælder i vidt omfang også patienter, der er blevet anmodet om blodprøvetagning fra fx speciallæge.
Sekretærer og sygeplejersker.

I praksis har vi ansat sekretærer og sygeplejersker. Sædvanligvis forestår sekretærerne patientmodtagelse, telefonbetjening, journalføring samt det betydelige computerarbejde, der er nødvendigt i den daglige klinik.

Sygeplejerskerne hjælper lægerne med akutbehandling af fx skader og operationer, men fungerer ofte ret selvstændigt i forbindelse med forbindskift, blodprøvetagning, injektioner samt mange laboratorieopgaver. Desuden foretager de almindeligvis samtaler til oplysning om patientegenbehandling af fx sukkersyge, overvægt og lignende.
Det har dog gennem årerne været afgørende for lægerne, at de to personalegrupper kunne supplere hinanden, og det forekommer ofte at sygeplejersken udfører “sekretærarbejde”, ligesom sekretærerne tager blodprøver og udfører flere andre analyser.