COVID-19

Har du milde symptomer på COVID-19 af højst 7 dages varighed, skal du testes for dette.

 • Feber
 • Halssmerter
 • Hoste
 • Hovedpine
 • Muskelsmerter
 • Forkølelse

Kontakt lægehuset for henvisning dertil.

Når der er lavet henvisning dertil, skal du selv bestille tid på www.coronaprover.dk . Du skal benytte dit NemID. Har du ikke NemID skal du ringe til podningsklinikken på tlf. 24 20 05 50.

_____________________________________________________________________________________

Når der aftales tid til videokonsultation med lægen, bedes du hente app´en min læge. Du skal logge på med nem-id. Lægen kan på den måde afholde videokonsultation med dig.

______________________________________________________________________________________

Vi skal kun se patienter med akut behov for lægehjælp. IKKE akutte patienter som f.eks. årskontroller udsættes!!!

Der kan IKKE bookes tider på hjemmesiden i øjeblikket.

_______________________________________________________________________________

Corona situationen har medført begrænsninger i lægehuset siden den 16.03.2020.

Vi beder derfor de patienter, der har en indgået aftale inden den dag om at maile eller ringe til os om de ønsker telefonisk konsultation i stedet for. Eller bede om udsættelse af aftalen ved opkald til sekretærerne.

Vi henviser til et link, hvor Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har lavet overblik over konsultationstyper, der hhv. bør ses akut og hvilke, der ikke skal ses under krisen.

https://www.dsam.dk/files/366/gul_groen_liste.pdf

_______________________________________________________________________________________

Henvisning til test for COVID-19

Henvisning af personer med milde symptomer

Egen læge kan efter telefonisk visitation henvise patienter med milde symptomer på COVID-19 direkte til en diagnostisk test på regional COVID-19-klinik, hvis egen læge på baggrund af sin telefoniske vurdering finder at symptomerne er forenelige med COVID-19, og at patientens tilstand ikke giver behov for yderligere klinisk vurdering af patienten. Ved vurdering af henvisning til test kan læge tage udgangspunkt i følgende kriterier:

 • Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, fx husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, kronisk sygdom mv. hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af streng selvisolation.
 • Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selv-isolation i hjemmet, fx på grund af sociale og adfærdsmæssige problemer som ex. misbrug og hjemløshed, kognitiv funktionsnedsættelse, misbrug, manglende socialt netværk eller ressourcer
 • Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens COVID-19-status ift. opretholdelse af selvisolation, herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation, fx hvis der bor mange i husstanden på et lille areal, manglende rumadskilles mv. og der kan være behov for kommunal eller anden understøttelse af bolig og ophold.
 • Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet COVID-19
 • Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ COVID-19 test. Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet, samt i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som forventes umiddelbart at genoptage funktioner hvor der er tæt kontakt med patienter eller borgere, kan af nærmeste personaleleder, eller dennes overordnede, henvises uden om egen læge og direkte til test for COVID-19 i en regional COVID-19-klinik. Hvis testen er negativ for SARS-CoV-2, kan medarbejderen vende tilbage til arbejde. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, skal den ansatte fortsætte i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør.

Henvisning inden for sundhedsvæsen, ældrepleje og indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet kan ske ved brug af samtykkeerklæring for medarbejder og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed mhp. tid til diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende medarbejderen.

Hvis testen er negativ for SARS-CoV-2, kan medarbejderen vende tilbage til arbejde. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, skal den ansatte fortsætte i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør.

Henvisning inden for sundhedsvæsen, ældrepleje og indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet kan ske ved brug af samtykkeerklæring for medarbejder og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed mhp. tid til diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende medarbejderen.