Nyheder

Klinikken har lukket for tilgang af nye patienter

 Lægernes sommerferie 2017:  Uge:
 Pernille Søndergaard  26+27+28+29
 Malene Bjerring  27+28+29
 Klaus Pedersen  29+30+31
 Jan Skovbjerg  30+31+32

Se dine elektroniske recepter og tidligere receptkøb: Gå ind på www.fmk-online.dk og log ind med din NemID. Under første faneblad ‘aktuel medicin’ kan du se, hvilke lægemidler du aktuelt er i behandling med. Hvis du vil se status på dine recepter, skal du gå ind under fanen ‘Recepter’.

Torsdag d. 17. august 2017 lukker klinikken kl. 12.00 pga. personalemøde. Der er altså ikke aftenkonsultation denne dag.

I folkeskolernes sommerferie (d. 26. juni – 11. august 2017) lukker klinikken kl. 14.00 alle ugens dage, også torsdage.

Ved lægeerklæring til/fornyelse af kørekort, skal der forud for konsultationen udfyldes en attest. Venligst henvendelse i receptionen mhp. udlevering af denne.

Bestilling af tid til diverse attester (undtagen kørekortattest) skal ske ved telefonisk eller direkte henvendelse til klinikken. Dette er for at sikre, at der bliver afsat den fornødne tid.

Som betalingsmiddel modtager vi Dankort og kontanter – ikke andre betalingskort.

Uddannelseslæge Lisa Winblad er tilknyttet klinikken fra d. 1. marts 2017 til 31. august 2017.

Uddannelseslæge Kristina Køstner er tilknyttet klinikken fra d. 1. september 2016 til 28. februar 2017. Derefter er hun i klinikken 1 dag om måneden indtil medio 2019. Forhør dig i sekretariatet, om Kristinas næste konsultationsdag.

Uddannelseslæge Christoffer Skovkjær er tilknyttet klinikken 1 dag om måneden indtil medio 2018. Forhør dig i sekretariatet, om Christoffers næste konsultationsdag.